Thông tin chung cư hà nội

Bất động sản

Thông tin nhà đất

Đất nền nhà thổ cư

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

MẶT BẰNG nhà tập thể SAILS TOWE SÔNG NHUỆ - HÀ ĐÔNG

MẶT bằng nhà tập thể SAILSTOWE SÔNG NHUỆ - HÀ ĐÔNG .
tương trợ GÓI VAY 30.000 TỶ 5%/NĂM

SIÊU THỊ đề án hân hạnh là đơn vị phân phối độc quyền đề án   nhà tập thể Sails Tower Sông Nhuệ   Hà Đông

Tấm giấy ghi tên tuổi 137 Nguyễn Ngọc Vũ , Cầu Giấy , Hà Nội

- đề án gồm 2 toàn tháp đôi:  Tòa A cao 30 tầng _ Tòa B cao 27 tầng.
Toà A: Diện tích từ tầng 4 - tầng 30:  77m2 , 78m2 , 98m2 , 107m2 .
MẶT BẰNG nhà tập thể SAILS TOWE SÔNG NHUỆ - HÀ ĐÔNG


MẶT BẰNG nhà tập thể SAILS TOWE SÔNG NHUỆ - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể SAILS TOWE SÔNG NHUỆ - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể SAILS TOWE SÔNG NHUỆ - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể SAILS TOWE SÔNG NHUỆ - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể SAILS TOWE SÔNG NHUỆ - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể SAILS TOWE SÔNG NHUỆ - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể SAILS TOWE SÔNG NHUỆ - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể SAILS TOWE SÔNG NHUỆ - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể SAILS TOWE SÔNG NHUỆ - HÀ ĐÔNG


Toà B: Diện tích từ tầng 4 - tầng 27:  48m2 , 61m2 , 63m2 , 70m2 , 79m2 , 80m2 
MẶT BẰNG nhà tập thể SAILS TOWE SÔNG NHUỆ - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể SAILS TOWE SÔNG NHUỆ - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể SAILS TOWE SÔNG NHUỆ - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể SAILS TOWE SÔNG NHUỆ - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể SAILS TOWE SÔNG NHUỆ - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể SAILS TOWE SÔNG NHUỆ - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể SAILS TOWE SÔNG NHUỆ - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể SAILS TOWE SÔNG NHUỆ - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể SAILS TOWE SÔNG NHUỆ - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể SAILS TOWE SÔNG NHUỆ - HÀ ĐÔNG