Thông tin chung cư hà nội

Bất động sản

Thông tin nhà đất

Đất nền nhà thổ cư

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

MẶT BẰNG nhà tập thể HP LANDMARK TOWER - HÀ ĐÔNG

MẶT BẰNG nhà tập thể HP LANDMARK TOWER - HÀ ĐÔNG

Thiết Kế Mặt Bằng Sàn
**   Thiết Kế 20 căn/sàn.  
•  Diện tích căn hộ theo Thông tư 16 trước 08/04/2014  (   cách tính tim tường  )
- số phận 01 - 10 - 11 - 20 : 72 , 9m2 ( 2 PN , 2 WC )
- số phận 02 - 09 - 12 - 19 : 73m2  ( 2 PN , 2 WC )
- số phận 03 - 08 - 13 - 18 : 95 , 3m2  ( 3 PN , 2 WC )
- số phận 04 - 07 - 14 - 17 : 75 , 5m2 ( 2 PN , 2 WC )
- số phận 05 - 06 - 15 - 16 : 94 , 1m2 ( 3PN , 2WC )
MẶT BẰNG nhà tập thể HP LANDMARK TOWER


•  Diện tích căn hộ theo Thông tư 03 sau 08/04/2014  (   cách tính thông thủy   )
- số phận 01 - 10 - 11 - 20 : 70m2 ( 2 PN , 2WC )
- số phận 02 - 09 - 12 - 19 : 70m2  ( 2 PN , 2 WC )
- số phận 03 - 08 - 13 - 18 : 91m2  ( 3 PN , 2 WC )
- số phận 04 - 07 - 14 - 17 : 72m2  ( 2 PN , 2 WC )
- số phận 05 - 06 - 15 - 16 : 90m2  ( 3 PN , 2 WC )


MẶT BẰNG nhà tập thể HP LANDMARK TOWER

THIẾT KẾ CHI TIẾT CĂN HỘ

MẶT BẰNG nhà tập thể HP LANDMARK TOWER

MẶT BẰNG nhà tập thể HP LANDMARK TOWER

MẶT BẰNG nhà tập thể HP LANDMARK TOWER

MẶT BẰNG nhà tập thể HP LANDMARK TOWER

MẶT BẰNG nhà tập thể HP LANDMARK TOWER